Hi Speed Mixer

Hi Speed Mixer

ตัวเครื่องผสมความเร็วสูง , เครื่องปั่นผสม (High speed Mixer) เหมาะสำหรับผสมวัตถุดิบที่เป็นผงต่างๆ รวมกับรูปแบบของใบผสมที่ออกแบบมาเพื่อการผสมงานผงโดยเฉพาะ ทำให้วัตถุดิบที่ผสมออกมา มีการกระจายตัวที่ดี และการผสมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่มาก ประมาณ 5-10 นาที...