ตัวเครื่องผสมความเร็วสูง , เครื่องปั่นผสม
(High speed Mixer)

เหมาะสำหรับผสมวัตถุดิบที่เป็นผงต่างๆ รวมกับรูปแบบของใบผสมที่ออกแบบมาเพื่อการผสมงานผงโดยเฉพาะ ทำให้วัตถุดิบที่ผสมออกมา มีการกระจายตัวที่ดี และการผสมแต่ละครั้งใช้เวลาไม่มาก ประมาณ 5-10 นาที ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบ เหมาะกับงานผสมผงต่างๆที่ต้องการความรวดเร็วในการผสม และเน้นเรื่องการกระจายตัวของวัตถุดิบ

แฟ็กซ์ : 02-0513886