LAB TEST

LAB TEST

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า เครื่องปั่นผสม ประเภทของเหลว เช่น ครีม น้ำมัน ช็อกโกแลต ฯลฯ “แล็ปเทส” ขนาด 1ลิตร. ใช้สำหรับทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า บริการพิเศษจาก บ.สยาม...
DEMO V-BLENDER

DEMO V-BLENDER

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า ตัวเทส V-Blender เหมาะสำหรับการผสมผงใช้เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น แป้ง ปูน ผงซักฟอก ดินสอพอง ฯลฯ ขนาด 10กก. ใช้ทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า บริการพิเศษจาก บ.สยาม...
DEMO CUBIC MIXER

DEMO CUBIC MIXER

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า ตัวเทส เครื่องผสมผงถังลูกเต๋า เหมาะสำหรับการผสมผงใช้เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น แป้ง ปูน ผงซักฟอก ดินสอพอง ฯลฯ ขนาด 1-5 กก. ใช้ทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า บริการพิเศษจาก บ.สยาม...
DEMO HI-SPEED MIXER

DEMO HI-SPEED MIXER

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า ตัวเทส เครื่องผสม Hi Speed Mixer เหมาะสำหรับการผสมผงใช้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างรวดเร็ว เช่น แป้ง ปูน ผงซักฟอก ดินสอพอง ฯลฯ ขนาด 20กก. ใช้ทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า บริการพิเศษจาก บ.สยาม...
DEMO RIBBON MIXER

DEMO RIBBON MIXER

เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า ตัวเทส เครื่องผสมผงริบบอน (ถังนอน) เหมาะสำหรับการผสมผงใช้เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น แป้ง ปูน ผงซักฟอก ดินสอพอง ฯลฯ ขนาด 1กก. ใช้ทดลองโปรดักส์ของทางลูกค้า เครื่องเทสโปรดักส์สำหรับลูกค้า บริการพิเศษจาก บ.สยาม...