เครื่องกวนน้ำพริก

เครื่องกวนผสมแบบกระทะ

เหมาะสำหรับผสม น้ำพริก ไส้กวนขนม 

 

 

                                                    

Visitors: 54,949