เครื่องผสมผงแนวนอน

                    

                    

                    ผลิตตั้งแต่ขนาด 50กก.ขึ้นไป 

 

เหมาะสำหรับผสมโปรดักส์ประเภทผง เช่น ปูน แป้ง ดินสอพอง  ผสมเครื่องปรุงรส

ผสมอาหารสัตว์ ปุ๋ย ใช้ได้ทั้งงานอาหาร/เคมี

สามารถผสมวัตถุดิบให้เข้ากันภายในเวลา 15-30 นาที ตามโปรดักส์ที่ใช้ผสม 

ผสมเข้ากันได้ดีจนเป็นเนื้อเดียวกัน

เครื่องผสมผง แล็ปเทส Ribbon Mixer HISPEED

( ลูกค้าสั่งทำเพื่อทดลองผสมโปรดักส์เท่านั้น ไม่ใช่เครื่องผสมสำหรับใช้ผลิตสินค้า )

 

 

 

เครื่องผสมผง Ribbon Mixer 50Kg.ตัวถังขัดเงานอกใน 

เครื่องผสมผง Ribbon Mixer 100Kg.แบบปล่อยโปรดักส์ผ่านช่องใต้ถัง 

 

เครื่องผแบบ Ribbon ขนาด 500Kg. แบบปล่อยโปรดักส์ผ่านช่องใต้ถัง

 

เครื่องผสมผงแบบ Ribbon ขนาด 100Kg. แบบหมุนเทโปรดักส์ 

เครื่องผสมผงแบบ Ribbon ขนาด 200Kg. แบบหมุนเทโปรดักส์

Visitors: 38,435