เครื่องผสมผงลูกเต๋า Cubic Mixer

เครื่องผสมผงแบบลูกเต๋า เหมาะสำหรับผสมโปรดักส์ประเภทผง
ใช้ได้ทั้งงานอาหาร/เคมี เช่น ผงโกโก้ กาแฟ เครื่องปรุงรส

แฟ็กซ์ : 02-0513886